Cửa cuốn nhôm công nghệ Đức | Cua cuon nhom cong nghe Duc | Cửa cuốn nhôm kính Mitadoor | Cua cuon nhom kinh Mitadoor | Cửa cuốn nhôm Minh Tâm | Cua cuon nhom Minh Tam | Cửa cuốn | Cua cuon

CT5221

. Độ dày nhôm tối đa: 1,3 mm.

. Bề rộng tối đa hộp nan cửa: 14 mm.

. Chiều cao bản lá: 51 mm.

. Kích thước cửa tối đa: 36 m2 (Cao 6 m x Rộng 6 m).

CT5222: Mitadoor - High class

. Thiết kế đặc biệt siêu dày.

. Độ dày nhôm tối đa: 1,6 mm.

. Bề rộng tối đa hộp nan cửa: 14 mm.

. Chiều cao bản lá: 51 mm.

. Kích thước tối đa: 49 m2 (Cao 7 m x Rộng 7 m).Đối tác

Cửa cuốn nhôm công nghệ Đức | Cua cuon nhom cong nghe Duc | Cửa cuốn nhôm kính Mitadoor | Cua cuon nhom kinh Mitadoor | Cửa cuốn nhôm Minh Tâm | Cua cuon nhom Minh Tam | Cửa cuốn | Cua cuon