Cửa cuốn nhôm công nghệ Đức | Cua cuon nhom cong nghe Duc | Cửa cuốn nhôm kính Mitadoor | Cua cuon nhom kinh Mitadoor | Cửa cuốn nhôm Minh Tâm | Cua cuon nhom Minh Tam | Cửa cuốn | Cua cuon

CT5231: Mitadoor - Superior

. Độ dày nhôm tối đa: 1.4 mm.

. Bề rộng tối đa hộp nan cửa: 14 mm.

. Chiều cao bản lá: 51 mm.

. Kích thước cửa tối đa: 49 m2 (Cao 7m x 7m).

 

CT5232: Mitadoor - High level

. Độ dày nhôm tối đa: 1.6 mm.

. Bề rộng tối đa hộp nan cửa: 15 mm.

. Chiều cao bản lá: 51 mm.

. Kích thước cửa tối đa: 49 m2 (Cao 7m x 7m).

 

SD5231: Mitadoor - Deluxe 3.0

. Thiết kế đặc biệt, chân đặc - siêu dày 3.0mm, hộp nan 3 lớp.

. Bề rộng tối đa hộp nan cửa: 15 mm.

. Chiều cao bản lá: 49 mm.

. Kích thước cửa tối đa: 64 m2 (Cao 8m x 8m).

 

 

 

 

 Đối tác

Cửa cuốn nhôm công nghệ Đức | Cua cuon nhom cong nghe Duc | Cửa cuốn nhôm kính Mitadoor | Cua cuon nhom kinh Mitadoor | Cửa cuốn nhôm Minh Tâm | Cua cuon nhom Minh Tam | Cửa cuốn | Cua cuon