Cửa cuốn nhôm công nghệ Đức | Cua cuon nhom cong nghe Duc | Cửa cuốn nhôm kính Mitadoor | Cua cuon nhom kinh Mitadoor | Cửa cuốn nhôm Minh Tâm | Cua cuon nhom Minh Tam | Cửa cuốn | Cua cuon

CT5224: Mitadoor - Deluxe2.0

. Chân dày 1.6mm.

. Bề rộng tối đa hộp nan: 15mm.

. Chiều cao bản lá: 50mm.

. Kích thước tối đa 56m2 (cao 7m X rộng 8m)

(*) tuỳ thuộc vào lựa chọn khách hàngĐối tác

Cửa cuốn nhôm công nghệ Đức | Cua cuon nhom cong nghe Duc | Cửa cuốn nhôm kính Mitadoor | Cua cuon nhom kinh Mitadoor | Cửa cuốn nhôm Minh Tâm | Cua cuon nhom Minh Tam | Cửa cuốn | Cua cuon